תקנון

 

תקנון רכישה טלפונית ו/או רכישה מקוונת בחנות "משה בתיבה" 

מבוא:

רכישת מוצרים באופן מקוון בחנות "משה בתיבה" כפופה לתנאים המובאים להלן בתקנון זה ועל כן עצם השימוש באתר ורכישת מוצרים טלפונית ו/או באופן מקוון כאמור מהווה הסכמה לתנאי וכללי התקנון.

יובהר ויודגש כי ברכישה של מוצר ו/או שירות באמצעות החנות שבאתר האינטרנט, מצהיר כי הרוכש כי הוא קרא את התקנון מודע להוראותיו ולכלליו, הוא מקבל אותם על עצמו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו למעט טענות לעניין הפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

האתר מופעל ע"י משה בתיבה ע.מ./ח.פ. 022258545 מרח' צבי הרר 35 בקרית אתא (להלן: "המפעיל" ו/או "מפעיל האתר").

מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ובלבד שהשינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחריו.

תנאים כלליים:

כל תושב מדינת ישראל בן_18 ומעלה המחזיק בכרטיס אשראי תקף של ישראכרט/ויזה כ.א.ל/דיינרס רשאי לרכוש מוצרים ושירותים באופן מקוון באמצעות האתר. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותם של מפעילי האתר למנוע מכל אדם ו/או ארגון לרכוש מוצרים באתר, זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שיינתנו נימוקים ו/או הודעות על כך מראש.

המוצרים והשירותים:

מפעילי האתר עושים כל שביכולתם על מנת להבטיח מלאי זמין של כל המוצרים המוצגים באתר. יחד עם זאת במקרים של חוסרים במלאי יצרו מפעילי האתר קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון ויעדכנו אותו בדבר החוסרים כאמור. 

במקרה של חוסרים במלאי שומרים לעצמם מפעילי האתר את הזכות לבטל את הזמנת הרכישה ולמותר לציין כי המקרה זה כרטיס האשראי של הרוכש לא יחויב.

בנוסף לאמור לעיל שומרים לעצמם מפעילי האתר את הזכות להציע למזמין מוצר חלופי למוצר שהוזמן ושחסר במלאי. במידה ויקבל המזמין את ההצעה יעודכנו פרטי הזמנתו. במקרה של עדכון הזמנה כאמור לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילי האתר מכל מין וסוג לרבות בגין איכות ו/או טיב המוצר החלופי.

תמונות המוצרים ו/או השירותים וכן תיאורם הינם להמחשה בלבד ואין להסתמך עליהם.

למפעילי האתר עומדת הזכות לשנות את כמות היחידות המוצעות למכירה מכל מוצר ו/או שירות ו/או להפסיק מכירתם של מוצרים ו/או שירותים מסויימים, זאת מבלי ליתן על כך נימוקים ו/או הודעה מוקדמת.

למפעילי האתר עומדת הזכות לשנות את מחיריהם של מוצרים ו/או שירותים מעת לעת, דהיינו להעלות מחיר ו/או להפחית במחיר ו/או לתת הנחות במקרים מסויימים.

הזמנת מוצרים ושירותים:

הזמנת המוצרים ו/או השירותים מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט והמזמין יידרש להזין למערכת הממוחשבת פרטים כגון: ת.ז./ח.פ./ע.מ., שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת, דואר אלקטרוני וכן פרטי אמצעי התשלום.

בתום תהליך ההזמנה יקבל המזמין הודעת אישור פרטי ההזמנה. אישור סופי של ההזמנה יינתן אך ורק ע"י נציג של החנות, לאחר חיוב התשלום ואישור חברת האשראי.

שירות המשלוחים יינתן אך ורק לאזורי החלוקה אשר יעודכנו מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר. במידה והשירות הוא לא באזור החלוקה, יחויב הלקוח בדמי משלוח.

מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים ו/או השירותים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם כגון שביתות או השבתות תקלות במערכות המחשוב ו/או הטלפונים ו/או התקשורת ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון ובמקרים אלו רשאים מפעילי האתר להודיע על ביטול ההזמנה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של המזמין.

 

רכישה באתר/ משלוח מותנה במינימום הזמנה של _120_ ₪.

תשלום ואספקה:

עם אישור ההזמנה יחוייב המזמין בגין המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו.

זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 48 שעות חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ערבי חג ומועדי ישראל.

אספקת המוצרים תהיה בתיאום טלפוני עם הלקוח .

אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח.

המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י צוות  משה בתיבה ואינם בשליטתם והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל  טענה נגד החנות עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם משה בתיבה, ובכפוף לרשימת הישובים של משה בתיבה  בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח  עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה החנות "משה בתיבה" הפוסקת הבלעדית.

המשלוח יתבצע עד לפתח ביתו או חצרו של הלקוח.

ביטול הזמנה יבוצע באמצעות דואר אלקטרוני/טלפון (לבחירתך משה) ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 ולתקנותיו (להלן: ''חוק הגנת הצרכן''). 

מדיניות החזרת מוצרים:

 החלפה ו/או החזרת מוצרים:

א.המוצר באריזתו המקורית ,לא נפתח ו/או נעשה בו שימוש.

ב.לא חלפו יותר מ-7 יום מיום הרכישה.

ג.ההחלפה/החזרה תתבצע אך ורק בחנות (במידה והמשלוח הגיע לא תקין, באחריות החנות להחליפו).

ד.באחריות הלקוח לבדוק את המוצר תקפותו/תקינותו במעמד קבלת המוצר.

החזרה / החלפה שקי מזון :

זיכוי מלא -בצריכת עד 20% מתכולת השק.

בצריכה של יותר מ 20% מתכולת השק לא יהיה ניתן להחליף / להחזיר. 

אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח לצוות משה בתיבה את  המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את  הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.

אחריות:

המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר הינם באחריותם של היצרנים ו/או הספקים ועל כן אין מפעילי האתר נושאים באחריות לטיבם ו/או לתכונותיהם. אין לראות בהצגתם משום המלצה ו/או ייעוץ ו/או הבעת דעה מצד מפעילי האתר לגבי אופיים של המוצרים ו/או תכונותיהם ו/או טיבם.

מפעילי האתר אינם נושאים באחריות לכל נזק שייגרם בשל שימוש במוצרים ו/או השירותים ו/או איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים ו/או השירותיפ שסופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תיקנים.

 

סמכות שיפוט:

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד ובכל מקרה של מחלוקת תהא לבית המשפט השלום בקריות ו/או לבית המשפט המחוזי בחיפה (לפי העניין) הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.